Ko je uništio Haznu u Gradačcu ? | GRADACAC.com

Ko je uništio Haznu u Gradačcu ?

Jezero Hazna je izgrađeno 1964-65. godine u svrhu zaštite grada Gradačca od poplava. Dotok vode u jezero Hazna je iz potoka Hazna i dva izvora pitke vode pod nazivom “Točak ” i “Zmajevac ” koju čine frišku vodu u ljetnom periodu koja je jako bitna za floru i faunu u jezeru.

Firma “Zebed” je na osnovu licitacije najpovoljnijeg ponuđača izlicitirala jezero Hazna sa pratećim zemljištem 1998 godine i prihvatila da po projektnoj dokumentaciji izvrši predviđene radove i osposobi jezero Hazna kao turističku destinaciju za potrebne građana Gradacca i šire regije.

U te svrhe firma “Zebed” je uložila na jezero (bez izgrađenog hotela) oko
1 000 000 KM.

Od 1998. godine zakupac je prve dvije godine izvodio predviđene građevinske i druge zahvate po projektnoj dokumentaciji.Nakon uređivanja u narednom periodu projekat je bio ekonomski opravdan.Shodno svemu urađenom Gradačac i jezero Hazna su u tom periodu bili prepoznati kao turistička destinacija, gdje su stanovnici Gradačca, kantona i države koristili usluge kupanja i drugih turističkih atrakcija.Osnovno sredstvo za rad tj. voda u tom periodu je bila mikrobioloski ispravna.

Poslije toga nastupio je problem naselja oko jezera Hazna koja su kroz kanale i druge dotoke otvoreno puštali fekalne vode u jezero , a i izvor Zmajevac je selo Lukavac Gornji prije 16 godina počelo da pumpa vodu za potrebe svog stanovništva bez ikakvog odobrenja ili saglasnosti.

Ova dva faktora su uništili i poremetili floru i faunu i kvalitet vode u jezeru Hazna.

Kao posljedica toga jezero Hazna nije u narednih 16 godina ekonomski opravdano ( odnosno firma “Zebed” kao zakupac ) je izgubila minimalno ‎2 000 000 KM dobiti. Takođe grad Gradačac u ovom pomenutom periodu izgubio najmanje ‎10 000 000 KM dobiti kroz razne trgovinsko-uslužne djelatnosti.

Odgovorni za ovakve stvari su lokalna zajednica općine Gradacac, kantonalna vlast koja nije provodila zakone bez obzira na naša upozorenja : Zakon o zaštiti voda, Zakon i komunalnim redu i Zakon o ekologiji.

Ono što je lokalna vlast sigurno uradila je to da je naplatila svoju zakupninu, odnosno kirije i izgradila uz pomoć donacija kanalizacionu infrastrukturu oko jezera u periodu od 16 godina. Ovakvim birokratskim ponašanjem najviše odgovornosti snosi lokalna vlast koja je uništila projekat Hazne.

“Zebed” d.o.o. je nastavio samostalno da se bori u svoje ime i u ime građana koji nemaju u ljetnom periodu gdje da se rashlade te na osnovu toga dodatno je finansiran projekat “Ekološka sanacija jezera Hazna” .

Sa ovim projektom je uspostavljena dijagnoza i pronađeno rješenje za dovođenje kvaliteta vode na jezero Hazna, međutim zakupac nema nikakvu podršku lokalne vlasti, ni moralnu ni materijalnu.

Lokalna vlast projekte iz eko zaštite u periodu od 19 godina striktno usmjerava u cilju svojih političkih interesa, partija i pojedinaca.