Rekonstrukcija vodovodnog sistema Gradačac | GRADACAC.com

Rekonstrukcija vodovodnog sistema Gradačac

Izvor

Rekonstrukcija vodovodnog sistema općine Gradačac kao jedan od izuzetno značajnih projekata za općinu Gradačac ovih dana doživljava i svoju terensku praktičnu realizaciju. Firma Balegem d.o.o nakon sprovedene javne nabavke je uvedena u posao u skladu sa Ugovorom o izvođenju radova na rekonstrukciji postojećeg vodovodnog sistema Gradačac sa okolnim naseljima nova industrija, Ledenice Donje i Gornje, općina Gradačac.

Vrijednost navedenog ugovora 306.540,91 KM .

Sredstava za implementaciju ovog projekta obezbijeđena su Programom ulaganja vodnih naknada za 2017. godinu od strane Ministarstva poljprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK.

Rok izvođenja radova je 90 dana od dana uvođenja u posao.

Gradacac.com na Viberu