Demantni tekst Općine Gradačac na pisanje Gradacac.com portala | GRADACAC.com

Demantni tekst Općine Gradačac na pisanje Gradacac.com portala

Općina Gradačac dostavila je demant na tekst o nesiplaćenim stipendijama koji je objavljen na portalu Gradacac.com, koje u skladu sa zakonom, objavljujemo bez komentara.

Poštovani,

Općini Gradačac je u interesu da javnost i građani Gradačca budu informisani o svim aktivnostima, kako pozitivnim tako i kritičkim izvještajima.

Međutim na vašem Portalu objavili ste tekst: „ Šta to bješe stipendija u Gradačcu ? Općina isplatila samo dvije stipendije učenicima i studentima“ . U vašem komentaru po izvještaju o izvršenju Budžeta za prvu polovinu 2017. godine dali ste komentare koji ne odražavaju politiku općine Gradačac i stvarno stanje isplate stipendija.

Radi vašeg informisanja i potrebe da pravilno informišete javnost navodimo činjenice kako slijedi:

• Za 2017. godinu u skladu s odlukom Općinkog vijeća dodjeljuje se 8 stipendija a ugovori su potpisani 06.04.2017. U Izvještaju o izvršenju Budžeta prema Zakonu o budžetima FBiH presjek stanja se radi na dan 30.06.2017. i tačno je da su isplaćene dvije stipendije od dana potpisivanja Ugovora do 30.06.2017. ( dakle za period od dva mjeseca). Napominjemo da su iza ovog datuma ( juli i avgust) isplaćene još dvije stipendije i sigurno je da će u toku godine biti isplaćeno svih 8 planiranih stipendija prema potpisanim ugovorima a sredstva u Budžetu su obezbjeđena.

• Do kašnjenja u zaključivanju Ugovora za 2017. godinu došlo je iz razloga što je 2016. godina bila izborna, te je mandat ranijim vijećnicima prestao a konstitusanje novog Općinskog vijeća izvršeno je u decembru. Pojedina radna tijela formirana su početkom 2017. godine. Među ovim radnim tijelima je i Komisija za BIZ i društvene djelatnosti Općinskog vijeća koja je drugostepeni organ po žalbama za utvrđivanja konačne rang liste kandidata.

• Što se tiče navoda odnosno opaske da se samo plaće i naknade zaposlenih u jedinstvenom organu uprave vrše redovno napominjemo da Općina Gradačac postupa po Zakonu i kolektivnom ugovoru kao i da redovno ispunjava obaveze prema svim drugim korisnicima Budžeta ( javne ustanove, boračka udruženja itd.) Ovdje je neophodno napomenuti da broj zaposlenih i izdvajanje za plaće i naknade imaju tendenciju pada i do povećanja je došlo na ekonomskom kodu -isplate naknada odlaska u penziju, teške bolesti i sl. dok se izdvajanja za plate nisu značajnije povećavala, što se u izvještaju i vidi.

Još jednom napominjemo da su nam mladi među osnovnim prioritetima, što je dokazano u prethodnih nekoliko godina izgradnjom sportskih i rekreacionih terena, pomoći u izgradnji škola, implementaciji Zakona o mladima i dr.

Nadamo se da ćete ove navode shvatiti kao dobronamjerne i istinite te o istim informisati javnost.

PR Služba Općine Gradačac

Šta to bješe stipendija u Gradačcu ? Općina isplatila samo samo dvije stipendije učenicima i studentima.