NEISPLAĆENE STIPENDIJE II dio : Gdje prestaje logika, tu počinje Općina Gradačac. | GRADACAC.com

NEISPLAĆENE STIPENDIJE II dio : Gdje prestaje logika, tu počinje Općina Gradačac.

Nakon brze reakcije općinskih činovnika dostavljen je demant na našu e mail adresu od strane istih, (nedjeljom popodne) sa osnovnom tezom da je svima u interesu da javnost i građani Gradačca budu informisani o svim općinskim aktivnostima, kako pozitivnim tako i kritičkim člancima ili izvještajima.

U tom kontekstu i u tom duhu, Gradacac.com nastavlja da poštuje interes i prava stanovnika Gradačca na istinu.

Za 2017. godinu u skladu s odlukom Općinkog vijeća dodjeljuje se 8 stipendija a ugovori su potpisani 06.04.2017. U Izvještaju o izvršenju Budžeta prema Zakonu o budžetima FBiH presjek stanja se radi na dan 30.06.2017. i tačno je da su isplaćene dvije stipendije od dana potpisivanja Ugovora do 30.06.2017.

Bez obzira na tačan datum potpisivanja ugovora, sama logika nalaže da za pola godine treba da bude isplaćeno 50% stipendija.Da pojednostavimo, do 30.06. bi trebale biti isplaćene 4 stipendije, jer budžet se punio našim novcem od 01.01.2017 godine , kao i 99.000 KM predviđenih za stipendiranje učenika.Stipendije se odobravaju za školsku 2016/2017 godinu a ne za 2017/2018 godinu.

Obzirom da su tekući rashodi (Ek. kod br. 600000) realizovani sa 42,10 %, a tekući transferi i drugi tekući rashodi (ek 614000) sa 43,80 %, onda je sasvim logično da su i stipendije isplaćene bar približno procentualno kao i tekući rashodi i transferi.

Tim prije što je Općina Gradačac u ovom periodu  zabilježila suficit (višak prihoda) budžeta od 219.479 KM  .

Zašto nivo isplate nije 50% i za stipendije?

Općina Gradačac dodaje u svom demantu takođe : “Što se tiče navoda odnosno opaske da se samo plaće i naknade zaposlenih u jedinstvenom organu uprave vrše redovno napominjemo da Općina Gradačac postupa po Zakonu i kolektivnom ugovoru kao i da redovno ispunjava obaveze prema svim drugim korisnicima Budžeta…. dok se izdvajanja za plate nisu značajnije povećavala”

Krajnje neumjesno i apsurdno bi i bilo da je Općina Gradačac još povećala svoje redovne plate.Stipendije su kao i prošle godine kasnile a upravo je to razlog zašto vas i pitamo javno, zašto se činovničke plate redovno isplaćuju a učeničke i studentske stipendije “preskaču”.

Možete Vi to da platite, samo nećete.

Šta to bješe stipendija u Gradačcu ? Općina isplatila samo samo dvije stipendije učenicima i studentima.

Šta vi mislite o ovome ?

Kliknite ovdje da unesete svoje mišljenje