NN donator otpadnog materijala u vidu piljevine i kućnog smeća nas je počastio na prilazu jezeru Vidara. | GRADACAC.com

NN donator otpadnog materijala u vidu piljevine i kućnog smeća nas je počastio na prilazu jezeru Vidara.

NN donator otpadnog materijala u vidu piljevine i kućnog smeća nas je počastio na prilazu platou na jezeru Vidara.

Molimo poštenog donatora da nam se javi jer nismo sigurni kako bi se donirani materijal mogao upotrebiti.

Vidara bez smeća !!!

FB profil : S.H.

——————————————————————————

Neka te svi čuju na MEGAFON !!!  megafone-crni

Fotografije ili video sa ključnom kategorijom možeš poslati na Viber broj

Viber broj :   vib+387 60 305 4444
E mail :        konta[email protected]
www.facebook.com/GradacacCom/

-Kritikujem
-Pitam
-Pohvaljujem
-Upozoravam

 

pojmovi