JAVNI OGLAS: U toku postupak izmjene Urbanističkog plana Gradačac 2020. godine | GRADACAC.com

JAVNI OGLAS: U toku postupak izmjene Urbanističkog plana Gradačac 2020. godine

Izvor

GRADAČAC

Općinska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove, obavještava građanstvo da je u toku postupak izmjene Urbanističkog plana Gradačac 2020. godine u dijelu koji se odnosi na obuhvat Regulacionog plana „Centar“.

Zaključkom Općinskog vijeća, na sjednici održanoj dana 27.12.2017. godine, utvrđen je Nacrt izmjene navedenog planskog dokumenta.

Tekst ovog oglasa sa kompletnim digitalnim oblikom ovog Plana (tekstualni dio i grafički prilozi sa deset tematskih karata), u PDF formatu su postavljeni na web-stranici općine Gradačac: www.gradacac.ba.

Analogni oblik grafičkih prikaza će biti izložen u šalter sali Općine Gradačac na uvid građanstvu u periodu od 3. januara do 5. februara 2018. godine. U tom periodu, primjedbe, sugestije, prijedlozi i mišljenja na izloženi Nacrt izmjene plana će se moći:

− dostavljati Odsjeku za urbanizam u pisanom obliku putem pošte, ili

− upisivati u svesku sa numerisanim stranicama svakim radnim danom od 7,30 – 16,00 sati na šalteru urbanizma br. 8, ili

− dostavljati putem e-mail pošte na adresu: [email protected].

Informacije i pojašnjenja u vezi izloženog Nacrta izmjene plana, davat će se na šalteru urbanizma br. 8. u šalter-sali Općine ili u Odsjeku za urbanizam, na II. spratu u zgradi Katastra.

Nakon isteka roka predviđenog za javni uvid, održat će se javna rasprava o čemu će javnost biti naknadno i pravovremeno obavještena.

Ovim putem Općinska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove poziva građananstvo, pravna lica, vlasnike nekretnina, kao i druge zakonite korisnike prostora na područjima za koja se mijenja predmetni planski dokument, da izvrše uvid u izloženi Nacrt izmjene plana, kako bi se uključili u javnu raspravu, učestvovanjem ili dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i prijedloga Nosiocu pripreme plana.

Radio Gradačac / Općina Gradačac

Izvorni tekst pročitajte na RADIOGRADACAC.ba

Gradacac.com na Viberu