U četvrtak prezentacija projekta ReLOaD za organizacije civilnog društva | GRADACAC.com

U četvrtak prezentacija projekta ReLOaD za organizacije civilnog društva

Izvor

GRADAČAC

Općina Gradačac u saradnji sa  UNDP-om organizuje javnu raspravu u okviru  Projekta „ReLOaD“ – Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Javna rasprava će se održati u četvrtak 15. feburara  2018.  godine sa početkom u 12 sati u sali za sjednice Općine Gradačac.

Iz Općine Gradačac su uputili poziv organizacijama civilnog društva da prisustvuju javnoj raspravi. Tokom javne rasprave će biti predstavljen ovaj projekat kao i prioritetne oblasti prema kojima će se raspisati javni poziv za dostavljanje projekata organizacija civilnog društva. Javni pozivi će biti raspisan u februaru ove godine.

Ovaj projekat provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), a finansira Evropska unija. Opći cilj programa je jačanje prticipativne domokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu putem osnaživanja civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka, te unapređenja pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo.

Ciljne grupe su 50 partnerskih jedinica  lokalne samouprave sa područja Zapadnog Balkana i organizacije civilnog duštva. U programu učestvuje 11 jedinica lokalane samourpave iz BiH (5 iz FBiH i 6 iz RS), saopćeno je iz Općina Gradačac.

Radio Gradačac / Preuzeto sa web Općina Gradačac

Izvorni tekst pročitajte na RADIOGRADACAC.ba

Gradacac.com na Viberu