Žalba na rad općinskog načelnika gosp. Edisa Dervišagića | GRADACAC.com

Žalba na rad općinskog načelnika gosp. Edisa Dervišagića

Dana, 16.07. 2017.god od strane općine Gradačac  raspisan je Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme za poziciju Viši referent za operativne poslove popunu i mobilizaciju struktura Civilne zaštite i MTS.  Na oglas se prijavilo samo pet kandidata. Razlog ovakvog malog broja prijavljenih kandidata je zato sto se u običajnoj praksi načelnika općine počesto raspisuju konkursi da li za općinu ili razne upravne odbore koji se redovito poništavaju. Uglavnom zbog među stranačkih  prepucavanja,  sukob nastaje onog momenta kada se nekim „kanalima“ sazna unaprjed „lista uspješnih kandidata“. U praksi konkursi ovog tipa se raspisuju za lica od kojih načelnik ima koristi a sa „uspješnim kandidatom“ je povezan da li prijateljskim , zavičajnim , stranačkim , materijalnim i drugim koristima.

S obzirom da je općina  Gradačac prije raspisivanja konkursa, imala potrebu da se izvrši prijem, zaposlenika u organ lokalne samouprave po dobijanju liste uspješnih kandidata od te odluke  odustaje lično općinski načelnik Edis Dervišagić.

Specifičnost ovog slučaja ogleda se u tome , da prilikom dobijanja obavještenja o poništenju ovog oglasa od 10.10.2017 god. Oglas se poništava skoro tri mjeseca kasnije i poziva se na preispitivanje sistematizacije  radnih mjesta ni manje ni više u toku konkursne procedure. Normalan čovjek bi se zapitao , da li je moguće da načelnik koji se u javnosti predstavlja kao nepogrješiv , ambiciozan, kreativan , pametan , mudar, donosi najbolje odluke za svoje građane  u odnosu na svoje ne(istomišljenike), toliko pogriješi i da mu je potrebno toliko vremena da zaključi da je najbolja odluka da poništi oglas.

U slučaju načelnika Dervišagića to je najbolja odluka. Radi se o tome da tri kandidata koja su se prijavila na konkurs ne ispunjavaju uslove a to su Huseljić Sevret, Abdulahović Abduselam  i Mašetović Zijad svi iz Gradačca a da listu uspješnih kandidata čine Subašić Muamer i Jakeškić Amir, takođe iz Gradačca .

U mom slučaju ja sam najbolji kandidat u odnosu na sve kandidate a naročito za Jakeškić Amira. Prema Zakonskoj regulativi o prijemu zaposlenika u organe uprave zakon dozvoljava načelniku da izabere najboljeg kandidata tj. svog saradnika , bez obzira na rezultate , u mom slučaju to nije mogao . Uvidom u biografije i poslove kandidata od strane Komisije za prijem zaposlenika u čijem sastavu je predsjednik komisije Jukan Mirela konstatovano je da je došlo do sukoba interesa, jer imenovani Amir Jakeškić je član općinskog vijeća i  član stranke Demokratske fronte , te u takvom slučaju nedopustivo da imenovani bude  zaposlenik općine a ujedno i  općinski vječnik.

Takođe, komisija koja je bila u sastavu CIK-a BiH a u čijem je sastavu prije bila  da li (ne)namjernim izdvajanjem trebala da nastavi svoj rad na nivou BiH nikada nije formirana, tako da je nastao vakum pa se sukobi interesa, negdje opet (ne)namjerno tolerišu u zavisnosti koje su interesne svere u pitanju. Istakao bih da osim SSS koja je trazena  konkursom, posjedujem diplomu Fakulteta političkih nauka  Sarajevo tako da sam superioran u odnosu na favorita za kojeg je bio raspisan konkurs.

Međutim, s obzirom da načelnik u odnosu na moju kvalifikaciju bez obzira i da je htio nije mogao uticatati na Komisiju  da potpišu zapisnik  da je jedan „srednjoškolac“ bolji od akademskog obrazovanog građanina, bilo bi pogubno kako za njega tako i za njegovu političku karijeru.

Poništavanjem konkursa,  podnio sam zahtjev da mi se namire troškovi konkursa kao i moje slobodno vrijeme, jer je načelnik Edis Dervišagić to učinio svojom voljom a mene izložio nepotrebnim troškovima  .  Po upućenom zahtjevu nisu mi nista odgovorili, te sam ulozio zalbu na ćutanje administracije. Ponovo nisam dobio nikakav odgovor . Načelnik sebi daje za pravo da se moze tako ponašati i ne snositi nikakvu odgovornost.

Brojni su primjeri njegovog samovoljnog ponasanja u svim Javnim ustanovoma gdje je općina osnivač. Naveo bi primjer biblioteke „Alija Isaković“ gdje je imenovan direktor ustanove Husein Kujraković  ima sumnjivu diplomu  visokog obrazovanja VI stepena jer ga je stigao program Bolonje a ako u medjuvremenu nije zavrsio fakultet, obavlja tu duznost ,dok na upite lokalne Radio stanice kako pismeno tako slanjem elektronskih upita ne odgovara na pitanja o svojoj stručnoj spremi . Kao gradanina me zanima da li je moguće da je nasa općina toliko korumpirana, da čovjek osim što nikad nije ni bio član biblioteke, a tesko da je u zivotu pročitao neku knjigu a da je objavio rad neki članak bilo bi zaista fascinirajuće , postane direktor biblioteke koji pored takođe tri kandidata, za tu poziciju nije imao šanse, da bude bolji od kandidatkinje  Mirsade Šarić koja osim svoje profesionalne karijere i raznih doprinosa razvoju kulture u Gradačću i šire mnogi pozavidjeli na njenim ostvarenjima.

Ovom prilikom bih vas molio da istražite ove zalbe te da me pismeno obavjestite o svojim zaključima. U prilogu ću vam poslati prateću dokumetaciju sa zapisnikom o mom slučaju, te da ću vasa saznanja koristiti u prezentiranju kod većih instanci kako stranih tako i domaćih, sa ciljem prezentiranja razvoja demokratije u lokalnim samoupravama  kao i zlouptreba  ovlasti od strane lokalne vlasti u BiH.

Subašić Muamer

Poslano na Gradacac.com e mail

——————————————————————————

Neka te svi čuju na MEGAFON !!!  megafone-crni

Fotografije ili video sa ključnom kategorijom možeš poslati na Viber broj

Viber broj :   vib+387 60 305 4444
E mail :        [email protected]
www.facebook.com/GradacacCom/

-Kritikujem
-Pitam
-Pohvaljujem
-Upozoravam

pojmovi