Deminiran Proboj u Ledenicama Donjim | GRADACAC.com

Deminiran Proboj u Ledenicama Donjim

Izvor

Jučer (11.06.2018. godine) je izvršena primopredaja deminiranog terena na području Ledenica Donjih ukupne površine 12.314  m2. Primopredaji deminiranog terena su prisustvovali predstavnici BHMAC-a RU Tuzla, Oružanih snaga BiH i Službe CZ Gradačac.

Deminerski zadatak označen kao “Ledenice Donje – Proboj”, ID broj: 14073, ima poseban značaj jer je u neposrednoj blizini ovog radilišta  predviđena trasa sanitarno-fekalne kanalizacione mreže. 

Trenutno je na području općine Gradačac aktivno još jedno deminersko radilište na lokalitetu MZ Ledenice Donje – Kikići 1. Od početka deminerske sezone u 2018. godini na našoj općini okončana su četiri projekta deminiranja ukupne površine 134.581 m2.

Radio Gradačac / Služba CZ Gradačac

 

Izvorni tekst pročitajte na RADIOGRADACAC.ba

Gradacac.com na Viberu