DEMINIRAN TEREN U LEDNICAMA DONJIM | GRADACAC.com

DEMINIRAN TEREN U LEDNICAMA DONJIM

Izvor

BHMAC RU Tuzla i Oružane snage BiH su  izvršile primopredaju deminiranog terena na području Ledenica Donjih i to zadatka označenog kao “Ledenice Donje – Proboj”, ID broj: 14073, ukupne površine 12.314  m2.

 Poseban značaj ovaj projekat ima radi činjenice da je u neposrednoj blizini istog predvidjena trasa sanitarno-fekalne kanalizacione mreže.


Primopredaji deminiranog terena su prisustvovali predstavnici BHMAC-a RU Tuzla,
Oružanih snaga BiH i Službe CZ Gradačac.

Trenutno je, na našoj općini,aktivno još jedno deminersko radilište na lokalitetu MZ Ledenice Donje–Kikići 1.

Od početka deminerske sezone u 2018.godini na našoj općini okončana su četiri projekta deminiranja ukupne površine 134.581 m

Gradacac.com na Viberu