Puna im usta pravne države, a krše zakone na svakom koraku ! | GRADACAC.com

Puna im usta pravne države, a krše zakone na svakom koraku !

Predizborna kampanja u Gradačcu je u punom jeku. Ne biraju se sredstva da se dođe do glasa više. U takvoj atmosferi važeći zakoni i odluke se krše na sve strane. Jer cilj opravdava sredstvo a cilj je naravno vlast po svaku cijenu.

Svjedoci smo ovih dana brojnih plakata na nedozvoljenim mjestima, vise kandidati sa svih strana.

Početkom zvanične kampanje oglasila se i inače samozatajna inspekcijska služba Opštine Gradačac koja je u svom obavještenju navela da je za postavljanje plakata, oglasa i sličnih objava na javnim površinama potrebno odobrenje Službe za urbanizam, investicije i komunalne poslove i isti se moraju ukloniti odmah po isteku odobrenja. Ovo se odnosi na javne površine za koje se može izdati odobrenje službe, ali postoje mjesta na kojima je potpuno zabranjeno plakatiranje što je navedeno dalje u obavještenju inspekcijske službe:

“Zabranjeno je postavljanje plakata, oglasa i sličnih objava van dozvoljenih mjesta, a naročito na: stablima na aleji i parkovima, fasadama, stalnim ogradama, potpornim zidovima, rasvjetnim i ostalim stubovima, energetskim i drugim postrojenjima i sličnim objektima, a na osnovu člana 15. stav (1) Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu ( “Službeni glasnik općine Gradačac” broj: 7/07, 6/08, 2/09, 9/10 i 3/11). Za navedeni prekršaj predviđena je kazna od 1000-5000 KM, za pravna lica i od 200-1000 KM za odgovorno lice u pravnom licu, kao i za fizičko lice.

Plakate, oglasi i slične objave postavljene van dozvoljenih mjesta ukloniće javno komunalno preduzeće odnosno drugo pravno ili fizičko lice kome općina povjeri vršenje ovih poslova, po nalogu Komunalne inspekcije, a o trošku fizičkog ili pravnog lica koje je postavilo plakate.”

Nakon ovoga i onoga što svjedočimo ovih dana postavlja se niz pitanja: da li je izrečena i jedna kazna za očito učinjene prekršaje, da li je i jedan plakat uklonjen od strane javnog komunalnog preduzeća sa nedozvoljenog mjesta o trošku prekršioca, da li je opština uopšte i kome povjerila ove poslove za uklanjanje plakata, da li inspekcija uopšte djeluje po službenoj dužnosti ili samo po prijavi, … ?

Stranke očito neće jedna drugu prijavljivati jer ih je većina u prekršaju i jer “vrana vrani ne kopa oči”. Inspekcija će se vjerovatno pravdati da djeluje samo po prijavama a prijava nema, opština vjerovatno nije ovlastila nikoga za uklanjanje plakata, …, i krug je zatvoren. Znači radite šta hoćete dok ne prođu izbori, a onda će pobjednici kao savjesni kršioci zakona sami ukloniti svoje plakate, a gubitnici će vjerovatno svima iz inata ostaviti plakate i kandidate da vise dok sami ne dotraju i dok ih kiša i vjetar ne pošalju u istoriju.

Značajnije od svega navednog je odnos stranaka prema glasačima tj apsolutno potcjenjivanje njihove razboritosti, koja je i inače diskutabilna s čim i stranke vjerovatno računaju. Na predizbornim skupovima se zalažu za poštivanje zakona i pravne države a u toku kampanje sve to s namjerom krše. Koju nam poruku šalju?

Ako sad krše zakone, šta će raditi tek kad i ako dođu na vlast ?

Da li itko od stranačkih šefova i kandidata razmišlja koliki je pozitivan a koliki negativa efekat ovakvog njihovog ponašanja, koliko bi mogli dobiti a koliko izgubiti glasača zbog ovakvog očitog kršenja zakona i pravila u čijem su donošenju uglavnom učestvovali.

Rijetke su i to uglavnom manje strake koje poštuju zabranu plakatiranja na određenim mjestima na području opštine Gradačac.

Na kraju pozivamo sve savjesne građane da slanjem ili postavljanjem fotografija plakata stranaka na rasvjetnim stubovima i drugim javnim objektima na području opštine Gradačac, što je očito kršenje zakona od strane stranaka, na našu Facebook stranicu pokušamo uticati na stranke, inspekciju i opštinu da poštuju zakone i rade svoj posao.