Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za k.o. Gornja Međiđa, Donja Međiđa, Kerep i Srebrenik Grad | GRADACAC.com

Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za k.o. Gornja Međiđa, Donja Međiđa, Kerep i Srebrenik Grad

Izvor

Općinski sud u Gradačcu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine Gornja Međiđa, Donja Međiđa i Kerep (politička općina Gradačac) i Srebrenik Grad (politička općina Srebrenik).

Pozivaju se sva zainteresovana lica, koja polažu pravo na priznanje prava vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u navedenim katastarskim općinama da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ove najave u Službenim novinama FBiH i Službenom glasniku BiH.

Ostale detalje pročitajte u nastavku:

Radio Gradačac / Općinski sud u Gradačcu

 

Izvorni tekst pročitajte na RADIOGRADACAC.ba

Gradacac.com na Viberu