Početna cijena 1.168.700,00 KM: Grad Tuzla prodaje zemljište za gradnju stambeno-poslovnog objekta na Stupinama | GRADACAC.com

Početna cijena 1.168.700,00 KM: Grad Tuzla prodaje zemljište za gradnju stambeno-poslovnog objekta na Stupinama

Izvor

Na web stranici Grada Tuzla objavljen Javni oglas o nadmetanju – licitaciji za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta “F” sa pripadajućim vanjskim uređenjem u obuhvatu prostorne cjeline “Stupine Sjever” u naselju Stupine u Tuzli.

Nekretnina koja se vodi kao  k.č.broj 2164/21, “Stupine”, oranica/njiva 2. klase površine 3770 m2, namijenjena je u svrhu izgradnje kolektivnog stambeno – poslovnog objekta “F”, sa pripadajućim vanjskim uređenjem, u obuhvatu prostorne cjeline “Stupine sjever”, u naselju Stupine u Tuzli, prema urbanističko tehničkim uslovima za izgradnju, utvrđenim Rješenjem o načelnoj urbanističkoj saglasnosti.

Objekat će sadržavati podrum, prizemlje, 20 spratova plus potkrovlje uz vanjske površine poput kolske saobraćajnice sa parkinzima, pješačke površine i uređene zelene površine.

Za učešće u postupku nadmetanja – licitacije: Učesnici javnog nadmetanja – licitacije, dužni su položiti kaparu za nekretninu u iznosu od 50.000,00 KM.

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja – licitacije imaju sva fizička i pravna lica, odnosno pravo učešća u postupku javnog nadmetanja – licitacije imaju i dva ili više fizičkih, odnosno pravnih lica po osnovu ugovora o zajedničkoj gradnji, obrađenog i ovjerenog od strane notara.

Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača ja najveća ponuđena cijena u postupku javnog nadmetanja – licitacije, početna cijena iznosi 1.168.700,00 KM.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija može pristupiti postupku prodaje nekretnine neposrednom pogodbom, pod uvjetom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u ovom javnom oglasu o nadmetanju – licitaciji.

Nakon provedenog postupka javnog nadmetanja – licitacije, na osnovu zapisnika Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije i prijedloga gradonačelnika, Gradsko vijeće Tuzla donijet će Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača sa kojim će se, nakon pribavljenog mišljenja od Gradskog pravobranilaštva Tuzla, zaključiti ugovor o prodaji nekretnine.

Javno nadmetanje – licitacija će se održati u maloj Sali u zgradi gradske uprave Grada Tuzla (prizemlje), dana 29.11.2018. godine, sa početkom u 10,00 sati.

Javnom nadmetanju – licitaciji dužan je prisustvovati podnosilac prijave ili lice koje ima notarski obrađenu punomoć za zastupanje podnosioca prijave u postupku javnog nadmetanja – licitacije.

Kompletan tekst Javnog oglasa možete preuzeti na sljedećem linku: – Javni oglas o nadmetanju – licitaciji za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta “F” sa pripadajućim vanjskim uređenjem u obuhvatu prostorne cjeline “Stupine Sjever” u naselju Stupine u Tuzli (datum objave: 07.11.2018.)

PRATITE SVE VIJESTI NA VIBERU

WWW.VIBER.COM/GRADACAC