Večeras u Preporodu Gradačački razgovori posvećeni prof. Mustafi Imamoviću | GRADACAC.com

Večeras u Preporodu Gradačački razgovori posvećeni prof. Mustafi Imamoviću

Izvor

Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” Gradačac večeras će od 18 sati upriličiti Gradačačke razgovore posvećene prof. Mustafi Imamoviću. O ovom velikanu bh. akademske zajednice, pravniku i historičaru, rođenom u Gradačcu, govorit će prof.dr. Husnija Kamberović, prof.dr., Enes Durmišević, prof. dr. Dževad Drino, prof.dr. Edin Mutabdžić, Mirsa Šarić i Ahmed Salihćehaijić zv. Hadžaga.

Prof. Mustafa Imamović umro je 23.01.2017. godine u Sarajevu u 76. godini života.

Dugogodišnji profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu i gostujući profesor na mnogim univerzitetima u Evropi i Americi, Mustafa Imamović je rođen 1941. godine u Gradačcu. Autor četrdesetak knjiga, monografija, udžbenika, na stotine članaka i studija, je 2014. godine obilježio 50 godina naučnog rada, a svoj bibliotečki fond donirao je JU Javna biblioteka „Alija Isaković“ u Gradačcu.

Udruženja studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu i ova visokoškolska ustanova su u srijedu, 23. januara, obilježili drugu godišnjicu smrti profesora Mustafe Imamovića i na taj način odali priznanje ovom velikanu Univerziteta u Sarajevu.

Na obilježavanju je emitovan jedan kraći video prilog u čast Mustafi Imamoviću, napravljen od strane Udruženja studenata Prava koji vam, po njihovom odobrenju, prezentuje i naš portal.

Naučni skup posvećen 45 godina naučnog i publicističkoga rada prof.dr. Mustafe Imamovića održan je 2009. godine u Gradačcu. Organizatori su bili “Institut za istoriju” Sarajevo i Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac. Bio je to jedan od najvećih i najznačajnijih naučnih skupova posvećenih živućim intelektuailcima, a Mustafa Imamović to zasigurno jeste.

Posebna pažnja posvećena je njegovim istraživanjima historije Bosne i Hercegovine, koja služe brojnim naučnicima i istraživačima za proučavanje različitih društveno-pravnih i političkih sistema u historiji države.

Nakon završetka gimnazije sam otišao iz Gradačca i tokom tih dugih godina uvijek sam ostao vezan za ovaj grad. Tokom mog školovanja u Gimnaziji, ovdje na Gradini, često sam maštao o raznim stvarima, pravio razne planove, ali da ću jednog dana doživjeti ovakovo priznanje od svog rodnog grada, svojih učenika, doktoranata, magistranata to zaista nisam očekivao. Tokom tih godina, u tim planovima i maštanjima koje sam kovao, nisam nikada pomišljao da ću se baviti naukom. To je došlo kasnije, u trećoj godini studija i nije išlo glatko i jednoobrazno. Danas mogu da kažem da sam se, bez obzira na ta stanja, vraćao svojim istraživanjima i poslu a rezultat toga je djelo koje je, da budem malo neskroman, u ova dva dana visoko ocjenjeno. Meni je nezgodno da govorim o sebi i ovdje je dato nekoliko prijedloga za organiziranje budućih naučnih skupova i iskreno se nadam da ćemo uskoro biti u prilici da i ja imam ravnopravan status i učestvovujem sa referatom. Zadovoljan sam i sretan, hvala svima koji su svojim radom i zalaganjem a i materijalnom potporom omogućili jedan ovakav skup i ovakvo priznanje za koje ne znam da li sam ga u stanju nositi, kazao je tom prilikom zahvaljujući se učenicima skupa prof.dr. Mustafa Imamović.

Gradačac je i 2013. godine ugostio profesora Mustafu Imamovića kada je u prostorijama BZK „Preporod“ općinsko društvo Gradačac promovisana „Knjiga pamćenja“ ovog istaknutog naučnog radnika.

Kako je istaknuto “Knjiga pamćenja” je zbornik radova nastao u vremenskom periodu dužem od četiri decenije. Zbornik je nastavak publikacije “Knjige i zbivanja” iz 2008. godine. i predstavlja svojevrsnu hroniku autobiografskog karaktera. Radi se o odabranim tekstovima koji je porf. Mustafa Imamović pisao u periodu od 1964. do 2006. godine i oni su izvorno objavljeni u ovom zborniku.

In memoriam

MUSATAFA IMAMOVIĆ

(1941. – 2017.)

Profesor emeritus Mustafa Imamović je završio osnovnu školu i gimnaziju, studirao, diplomirao, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bio je profesor historije države i prava na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Tokom univerzitetske karijere predavao je na pravnim fakultetima u Beogradu, Novom Sadu, Mostaru i Rijeci. Također je predavao na Odjeljenju za historiju Yale Univerziteta (New Haven), te na više drugih univerziteta u SAD.

Autor je monografija Pravni položaj i unutrašnji politički razvitak BiH 1878-1914, za koju je dobio republičku nagradu za nauku “Veselin Masleša”, zatim Bosanski Ustav i Bošnjaci u emigraciji. Koautor je monografija Muslimani i bošnjaštvo i Ekonomski genocid nad Muslimanima, kao i knjige Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja drugog svjetskog rata. Autor je knjige “Historija Bošnjaka”.

Autor je i koautor nekoliko univerzitetskih i srednjoškolskih udžbenika. Objavio oko 350 studija, rasprava i članaka iz historije političkih i pravnih institucija BiH i bivše Jugoslavije, političkog i kulturnog razvitka Bošnjaka, različitih aspekata jevrejske historije i općenito razvitka civilizacije.

Bio je urednik i član redakcije više časopisa i enciklopedija. Njegovi radovi prevođeni su i objavljivani na engleskom, njemačkom, španskom, albanskom, turskom, arapskom i perzijskom jeziku.

Pravnik i historičar, profesor Mustafa Imamović, jedno od najznačanijih imena u bosanskohercegovačkoj akademskoj zajednici.

Radio Gradačac

Izvorni tekst pročitajte na RADIOGRADACAC.ba

Gradacac.com na Viberu