Fahrudin Solak imenovan za šefa Operativnog štaba za pitanje migracija | GRADACAC.com

Fahrudin Solak imenovan za šefa Operativnog štaba za pitanje migracija

Izvor

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici imenovala Fahrudina Solaka za šefa Operativnog štaba za pitanje migracija.
Za člana Operativnog štaba imenovan je Zdravko Beljo.

Zadatak Federalnog operativnog štaba je da osigura koordinirano djelovanje svih nadležnih federalnih tijela i institucija, s ciljem humanitarnog prihvata i zbrinjavanja migranata čiji dolazak u Bosnu i Hercegovinu se očekuje.

Nadležnost, obaveze i odgovornosti Štaba iz tačke I ovog rješenja će biti detaljno regulirani u skladu sa posebnim aktom koji će, na prijedlog ministra sigurnosti, donijeti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Vijest Fahrudin Solak imenovan za šefa Operativnog štaba za pitanje migracija se prvi put pojavila na sljedećem linku: Fokus.ba.

Gradacac.com na Viberu