Pregled smrtovnica | GRADACAC.com | 24h sa vama

Pregled smrtovnica
2 3 4 5 6 » »»
Mešić (Hamid) Nusret
1962-2017
Peštalić (Saliha) Muharem
1953-2017
Salihović (Omera)Dzemal
1937-2017
Golać (Hasan) Jusuf

Golać (Hasan) Jusuf

Preselio u 84. godini
Preselio u 84. godini
Šehović Rasim - TETAK
1957-2017
Numanović (Osmana) Himzo
1945-2017
Hasić (Skenderović) Rasiha
1957-2017
Osmanovski (Ševketa) Sulejman
1958-2017
Fazlić (Šemso) Mustafa
1933-2017
Gromić (Edhema) Šefik
1941-2017
Huseinbašić (Novalić) Nimeta
1951-2017
Tokić (Ibrahima) Husejn
1952-2017
Delić (Avdić) Šefika
1939-2017
Skoždopolj Ilinka

Skoždopolj Ilinka

Preminula u 92-oj godini
Preminula u 92-oj godini
Islamović (Šećić) Nermina
1965-2017
Hećimović (Nusret) Sedin
1978-2017
Brkić (Meho) Hadžib
1944-2017
Hadžić (Alijagić) hadži Šefika

Hadžić (Alijagić) hadži Šefika

Preselila u 71 godini.
Preselila u 71 godini.
2 3 4 5 6 » »»