Poštovanim radnicima JZU Dom zdravlja Gradačac i široj javnosti | GRADACAC.com

Poštovanim radnicima JZU Dom zdravlja Gradačac i široj javnosti

Prije nego podijelim svoje iskustvo, da naglasim da se ovdje ne osvrćem na stručnost, na ljubaznost, na to „ko je kakav čovjek“ već na odnos zdravstvenih radnika prema radnom vremenu ( a u osnovi to se može gledati kao i odnos prema poslu ) .

Dana 20.02.2018. godine u 7:00 h sam došla na odjel pedijatrije. Na radnom mjestu nikoga nije bilo, u prijemnom hodniku je bilo već 10- tak roditelja koji su čekali. Sačekala sam 5 minuta, ali radno mjesto je i dalje bilo prazno. Nakon toga sam otišla do njihove „ sobe/kancelarije/čajne kuhinje za odmor“, pokucala, poželila dobro jutro prisutnim sestrama i doktoru i upitala kad misle početi s radom, jer na šalteru stoji radno vrijeme od 7h-15h.

Sestra mi je ljubazno odgovorila da piju kafu, kad doktori pođu raditi, tada će i one. Priupitah, čisto potvrde radi, je li stvarno tako, dobih odgovor da jeste, zahvalih se na odgovoru i povukoh se do prijemnog hodnika i nastavim čekati.

Sestre su izašle u 7:20h i tada počele s radom.

Sada pitam Upravu JZU Dom zdravlja Gradačac, kakav to oni primjer pružaju svojim radnicima, kakvu poruku im šalju, jer iz sestrinog odgovora je očito da se ugledaju na doktore ?!?

Zatim naglašavam slijedeće : Ministar zdravstva TK je propisao Pravilnik o radnom vremenu …br.13/1-37-029925/15 od 27.01.2016.godine.

U njemu jasno stoji slijedeće:

Član 6.
(Početak i završetak radnog vremena u domovima zdravlja)

(1) U ordinacijama primarne zdravstvene zaštite i specijalističkim ordinacijama u domovima zdravlja radno vrijeme se određuje u pravilu od 7,00 do 21,00 sat.

(2) Izuzetno, radno vrijeme se može i drugačije odrediti u skladu sa potrebama stanovništva, oblicima pružanja zdravstvene zaštite i organizacionim mogućnostima ustanove.

Član 9.
(Označavanje radnog vremena i provjera pridržavanja)

(1) Obavijest o početku i završetku radnog vremena svake organizacione jedinice ustanove,mora biti vidljivo i čitko označena na ulaznim vratima.

(2) Provjeru pridržavanja radnog vremena redovno provodi direktor ustanove.

Član 10.
(Dnevni odmor)

(1) Zaposlenik koji radi u punom radnom vremenu, ima pravo na odmor u toku radnog dana u trajanju od najmanje 30 minuta.

(2) Vrijeme odmora iz stava (1) ovog člana ne uračunava se u radno vrijeme.

Član 19.
(Nepoštivanje radnog vremena)

Nepoštivanje propisanog radnog vremena predstavlja težu povredu radne dužnosti zdravstvenih radnika.

Gore navedena 4 člana sam posebno istakla, jer u našem JZU DZ Gradačac postoji i neko nepisano pravilo za tzv.pauzu za kafu, od 12-12:15h ,12:20h . Molim Vas lijepo – kakva pauza za kafu ? Ako je već istaknuto na šalterima od kad- do kad je pauza, više pauza nema. Ako želite piti čaj, kafu, napravite to na način da korisnici Vaših usluga to ne osjete, a ne da čekamo kraj praznog šaltera i prazne ordinacije.

Ne sumnjam da se Pravilnik o radnom vremenu u JZU DZ Gradačac br.1362/17 od 09.03.2017, uradio na osnovama gore navedenog Pravilnika, no ono što me kao poreskog obveznika i nekog ko plaća doprinose za zdravstvenu zaštitu brine je samovolja koja je očito dozvoljena osoblju JZU DZ Gradačac.

Upravo, ne radite svoj posao, bar u ovome segmentu, na žalost. Ovaj primjer, eto slučajno se zadesio na pedijatriji. Pitanje je koliko drugi sugrađani zateknu ovu istu sitauciju na ostalim odjelima Vaše ustanove ? Teža povreda radne obaveze povlači otkaz za sobom. Znači, kompletna ekipa koju sam ja zatekla može dobiti otkaz.

Mi treba da se uzajamno poštujemo, cijenimo, vrednujemo tuđi rad i vrijeme. Zamislite samo da se ovakvo nesto dogodi kod privatnika ? Pa bez pardona bi za čas oka, riješio se njegov status. S obzirom da ste javna ustanova, osvrnuti ću se na rad Općine i njenih službenika. U Opcini za vrijeme pauze uvijek ima 1 radnik koji pruža usluge korisnicima koji dođu u Općinu za vrijeme njihove propisane pauze. Molim Vas, kao što zahtijevate poštovanje Vašeg kućnog reda, osoblja i sl. isto primijenite i na nas, korisnike Vaših usluga. Od naših uplata dobijate sredstva za svoje plate.

Minimum što zaslužujemo je da nas respektujete kad Vam dođemo kao pacijenti, a to između ostalog znači da se nalazite na svojim radnim mjestima za vrijeme Vašeg radnog vremena !!

Hvala

Poslano sa F.B. profila I.D.

——————————————————————————

Neka te svi čuju na MEGAFON !!!  megafone-crni

Fotografije ili video sa ključnom kategorijom možeš poslati na Viber broj

Viber broj :   vib+387 60 305 4444
E mail :        [email protected]
www.facebook.com/GradacacCom/

-Kritikujem
-Pitam
-Pohvaljujem
-Upozoravam

Šta vi mislite o ovome ?

Kliknite ovdje da unesete svoje mišljenje