Pregled smrtovnica | GRADACAC.com

Pregled smrtovnica
« 1 2 3 4 5 6 7 » »»
Huseinbašić (Novalić) Nimeta
1951-2017
Tokić (Ibrahima) Husejn
1952-2017
Delić (Avdić) Šefika
1939-2017
Skoždopolj Ilinka

Skoždopolj Ilinka

Preminula u 92-oj godini
Preminula u 92-oj godini
Islamović (Šećić) Nermina
1965-2017
Hećimović (Nusret) Sedin
1978-2017
Brkić (Meho) Hadžib
1944-2017
Hadžić (Alijagić) hadži Šefika

Hadžić (Alijagić) hadži Šefika

Preselila u 71 godini.
Preselila u 71 godini.
Djedović (Janjarac) Emina
1972-2017
Hadžić (Omeragić) Selma
1976-2017
Kadić (Nesib) Jusuf
1937-2017
Ibreljić (Avdo) Esam
1944-2017
Sahačić (Beganović) Fatima
1955-2017
Željko (Marijan) Šimić
1983-2017
Vedad (Almira) Jašarević
1997-2017
Vehabović (Sulejmana) Husejn
1960-2017
Omeragić (Vuković) Refika
1937-2017
Dedić Ferhad - FEHO

Dedić Ferhad - FEHO

Preselio u 59. godini zivota
Preselio u 59. godini zivota
« 1 2 3 4 5 6 7 » »»